Klachten

KLACHTEN

Bij Sophie Skincare staat klanttevredenheid hoog in het vaandel. Er bestaat altijd een kans dat u, ondanks onze inzet, als klant ontevreden bent na contact met onze kliniek. Wij streven ernaar om altijd het beste resultaat te behalen en de beste service te verlenen.

STAP 1: Eerst mondeling

Bent u ergens niet tevreden over? Dan verzoeken wij u om contact op te nemen met uw behandelaar. De behandelaar staat u graag persoonlijk te woord om een oplossing te zoeken voor de ontstane verwarring, teleurstelling, vragen of problemen. Zij zal in gesprek met u gaan (persoonlijk, telefonisch of per mail) over datgene waar u niet tevreden mee bent. Het is van belang dat u tijdig de behandelaar informeert om samen tot een oplossing te komen. Het helpt ons daarbij ook om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te optimaliseren.

STAP 2. Klachtenafdeling

Indien u er niet uitkomt met de betrokkene(n), kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij onze interne klachtenafdeling. De klacht zal intern besproken worden waarna u vervolgens wordt uitgenodigd voor een gesprek. Samen met u wordt het probleem besproken en wordt er gekeken of een passende oplossing mogelijk is. U kunt onze klachtenafdeling benaderen door een mail te sturen naar: info@sophieskincare.nl met als onderwerp ‘klacht indienen’.

STAP 3. Klachtenfunctionaris


Mocht het voorkomen dat wij er samen niet uitgekomen, dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. Volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) zijn wij aangesloten bij een klachten en geschillenregeling U kunt uw klacht voorleggen aan de Klachtenloket Paramedici van de NVH. U kunt u klacht indienen bij klachtencommissie van de Klachtenloket Paramedici door middel van onderstaande link

Klachtenformulier

ALS U ER NIET UITKOMT MET DE KLACHTENFUNCTIONARIS?

Als u ondanks bemiddelingsgesprekken niet tot een oplossing kan komen, wordt u door de klachtenfunctionaris ondersteund bij de volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

Het volledige klachtenreglement van de Klachtenloket Paramedici kunt u lezen via deze link